UAB „Reside LT“ įgyvendina projektą „UAB „Reside LT“ e.komercijos modelio diegimas, siekiant didinti įmonės pardavimo pajamas“

UAB „Reside LT“ pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „Reside LT“ e.komercijos modelio diegimas, siekiant didinti įmonės pardavimo pajamas“, kuris yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, lėšomis. Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą.

Projekto įgyvendinimo metu UAB „Reside LT“ diegs e.komercinio modelio sprendinį, kuris leis užtikrinti efektyvų įmonės paslaugų pardavimo procesą. Sėkmingas projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas įmonei sklandžiai ir reikšmingomis apimtimis didinti pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos sukurtus sunkumus.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 21 780,00 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, projekto įgyvendinimui skiriama iki – 16 335,00 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2022 m. vasario 17 d.

Projekto vykdymo pabaiga – 2023 m. vasario 7 d.